Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 7007/BCT-ĐL của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến về bổ sung... Bổ sung dự án điện mặt trời Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 7007/BCT-ĐL của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến về bổ sung quy hoạch Dự án điện mặt trời Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương.

Theo đó, hiện nay phát triển các dự án năng lượng tái tạo không chỉ là xu thế của thế giới mà tại Việt Nam lĩnh vực năng lượng tái tạo đang được khuyến khích phát triển để góp phần cung cấp nguồn điện năng cho lưới điện quốc gia.

Dự án điện mặt trời Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được dự kiến đầu tư xây dựng tại xã Lộc Thành, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có tổng công suất 800MW với tổng diện tích đất được đề xuất sử dụng khoảng 990ha. Để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cần lưu ý một số nội dung sau:

Theo nội dung Hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 7007/BCT-ĐL ngày 31/8/2018 của Bộ Công thương thì Dự án điện mặt trời Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được đầu tư xây dựng bao gồm những hạng mục công trình chủ yếu như: Hệ thống giá đỡ các tấm pin mặt trời, nhà điều hành, hệ thống đường nội bộ, hệ thống trạm biến áp, hệ thống đường dây đấu nối điện của dự án vào lưới điện chung của khu vực. Nhằm nâng cao tính khả thi, cần thuyết minh sơ bộ về đầu tư xây dựng các công trình, bổ sung các bản vẽ cần thiết để cho thấy rõ được quy mô xây dựng của dự án.

Dự án điện mặt trời Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được đề xuất phân kỳ đầu tư theo 5 giai đoạn, trong đó bao gồm các nhà máy: Lộc Ninh 1, Lộc Ninh 2, Lộc Ninh 3, Lộc Ninh 4 và Lộc Ninh 5. Hồ sơ bổ sung quy hoạch đã cơ bản nêu được các giai đoạn đầu tư của dự án, tuy nhiên cần thuyết minh về tiến độ xây dựng các hạng mục công trình của từng nhà máy nhằm đảm bảo tiến độ tổng thực hiện dự án.

Các dự án điện mặt trời có đặc thù là chỉ cung cấp được điện năng vào ban ngày nên bài toán cân bằng công suất của dự án cần được làm rõ và phân tích phương án đấu nối điện năng của dự án vào lưới điện chung của khu vực.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Để đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ bổ sung quy hoạch cần được thuyết minh bổ sung về phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư để đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả dự án.

Theo hồ sơ bổ sung quy hoạch, Dự án điện mặt trời Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 990ha. UBND tỉnh Bình Phước cần rà soát quy mô sử dụng đất của dự án theo yêu cầu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương nhằm đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan để có đủ điều kiện xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: Báo Xây Dựng