Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm
Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-SCT ngày 18-4- 2017 của Giám đốc Sở Công thương thành lập đoàn kiểm tra các doanh nghiệp sử... Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-SCT ngày 18-4- 2017 của Giám đốc Sở Công thương thành lập đoàn kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và tổ chức kiểm tra được 10/37 doanh nghiệp.

Qua kiểm tra cho thấy, có 2 doanh nghiệp báo cáo bằng văn bản theo nội dung đề cương kiểm tra, 2 doanh nghiệp ký hợp đồng và đang tiến hành thực hiện kiểm toán năng lượng theo quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 9 doanh nghiệp chưa được tập huấn và chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định, 10 doanh nghiệp chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm, 5 năm và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng trọng điểm hàng năm theo quy định.

Về công tác an toàn điện trong sản xuất theo quy định, kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt, như: Sử dụng người lao động chưa được huấn luyện và cấp chứng chỉ, chứng nhận về an toàn điện đối với người làm việc, tiếp xúc với điện; chưa xây dựng quy trình xử lý sự cố, tai nạn về điện…

Đoàn kiểm tra đã xử lý nghiêm những doanh nghiệp cố tình không chấp hành quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đối với những doanh nghiệp chưa được kiểm tra, hướng dẫn, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo cấp trên xem xét cho doanh nghiệp thời hạn cam kết thực hiện và tổ chức phúc tra để bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn điện của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nguồn baobinhduong.vn