Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF Việt Nam) đã lắp đặt các tấm pin mặt trời tại văn... WWF Việt Nam giảm 50% lượng điện tiêu thụ nhờ pin mặt trời

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF Việt Nam) đã lắp đặt các tấm pin mặt trời tại văn phòng ở Hà Nội để giảm 50% lượng điện tiêu thụ hàng năm tại đây.

Văn phòng WWF tại Hà Nội đã được lắp đặt các tấm pin mặt trời để tiết kiệm năng lượng, tiền bạc và giảm phát thải khí nhà kính.

WWF Việt Nam đã lắp đặt các tấm pin mặt trời có tổng công suất là 8.19 kilowatt (kW) trên mái nhà của văn phòng WWF tại Hà Nội. Theo tính toán của WWF Việt Nam, hệ thống pin mặt trời này có thể sản xuất hơn 10.000Kw trong một năm và hỗ trợ văn phòng WWF tại Hà Nội giảm 50% lượng điện tiêu thụ hàng năm.

Bằng việc lắp đặt các tấm pin mặt trời và sử dụng năng lượng hiệu quả, các doanh nghiệp và người dân sẽ đóng góp một phần không nhỏ cho việc tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm cả tiền bạc.

Việc sử dụng năng lượng mặt trời là bằng chứng cho cam kết phát triển bền vững của WWF Việt Nam vì hành động này sẽ làm giảm sự phụ thuộc của WWF Việt Nam vào mạng lưới điện được cung cấp bởi năng lượng than.

Văn phòng của WWF tại Huế cũng đã lắp đặt hệ thống tấm pin mặt trời công suất 5,2kW từ năm 20218.

Điều này đặc biệt quan trọng vì Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu, xếp cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 6 trong số 180 quốc gia trên toàn thế giới vào năm 2017.

Đây là một trong những sáng kiến của WWF nhằm thúc đẩy tiết kiệm và sử dụng năng lượng có hiệu quả tại các văn phòng của WWF. Hiện nay, gần 40 văn phòng của WWF trên toàn cầu đã thực hiện sáng kiến này.

Nguồn: Báo Xây Dựng