Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Đà Nẵng vừa ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020;... Vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020; triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng trong các lĩnh vực, như: Sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, tòa nhà, giao thông vận tải, tiêu dùng dân cư, chiếu sáng công cộng…

Hình ảnh minh họa – Nangluong.news

Theo đó, TP Đà Nẵng đưa ra mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2020, tiết kiệm từ 8% đến 12% so với kịch bản tiêu thụ năng lượng thông thường; tiết kiệm trong khâu phân phối và sử dụng điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện phân phối xuống dưới 3,3%, tiết kiệm ít nhất 1,5% điện thương phẩm hàng năm; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, như áp dụng đề án thí điểm thay thế hệ thống điện chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn LED, thay thế 5% đèn cao áp phóng điện hiện trạng (tiết kiệm 1 triệu kW/năm) tiến tới thay thế toàn bộ đèn cao áp bằng đèn LED; theo dõi đôn đốc, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng các nhà máy điện Mặt trời, phấn đấu đến năm 2020, đưa vào sử dụng ít nhất hai nhà máy điện Mặt trời trên địa bàn thành phố.

Hoạt động của chương trình bám sát các nội dung triển khai đề án thay thế hệ thống điện cao áp chiếu sáng công cộng bằng đèn LED, các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, tổ chức các cuộc thi gia đình, trường học sử dụng tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng hệ thống nước nóng bằng năng lượng Mặt trời, khảo sát, điều tra, sử dụng điện Mặt trời lắp mái… đi đôi với việc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, xây dựng thành phố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Nguồn danangonline.vn