Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc... Thủ tướng muốn làm rõ thông tin 30% giá năng lượng tái tạo do thủ tục

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin “giá thành năng lượng tái tạo có tới 30% nằm ở khâu thủ tục”.

Đề nghị này của Thủ tướng được đưa ra trên cơ sở phản ánh của báo điện tử Vietnamplus nêu ý kiến của bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc Trung tâm phát triển Sáng Tạo Xanh, cho rằng Việt Nam đẫ có chủ trương tốt về năng lượng tái tạo, nhưng lại vướng mắc ở khâu thực thi.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng rào cản về quy trình thủ tục khiến giá đầu tư bị nâng lên. Chẳng hạn như quy hoạch năng lượng và đất đai phải song hành, rào cản liên quan quy trình đầu tư cần được gỡ bỏ.

Trên thực tế, theo giám đốc Trung tâm phát triển Sáng Tạo Xanh, nghiên cứu cho thấy giá thành năng lượng tái tạo có tới 30% nằm ở khâu thủ tục, nên đòi hỏi vai trò của các nhà hoạch định và cơ quan quản lý.

Trước thông tin này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải có báo cáo về các nội dung liên quan.

Dự kiến đến cuối năm 2019 tại Việt Nam có khoảng 2.000 MW điện gió, điện mặt trời được bổ sung vào lưới điện.

Hiện có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến các dự án điện gió, điện mặt trời do chính sách giá bán khá hấp dẫn, như với điện mặt trời hiện nay là 9,35 cent/kWh và điện gió trong đất liền là 8,5 cent/kWh và điện gió trên biển là 9,8 cent/kWh.

Chính phủ đặt ra mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, đó là ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỉ lệ điện năng sản xuất từ nguồn này, từ mức 3,5% năm 2010 lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020 và 6% vào năm 2030.

Nguồn: Tuổi trẻ