Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai
Nangluong.news – Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai... Tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai

Nangluong.news – Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 ngành TN&MT.

Ngày 5/1, tại Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 ngành Tài nguyên và Môi trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2011-2015 và riêng năm 2015, ngành tài nguyên và môi trường đã cơ bản hoàn thành cơ bản công tác xây dựng chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường, như thông qua Luật Tài nguyên môi trường và hải đảo, Luật Khí tượng thủy văn…; xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông. Các nguồn tài nguyên đóng góp hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước, trong đó thu từ đất đạt 49 nghìn 400 tỷ đồng và thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 7,5 nghìn tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2020, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch và tăng cường quản lý, giám sát, sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: “Ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tập trung xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giảm nhẹ khí phát thải nhà kính. Bảo vệ phát triển hệ sinh thái tự nhiên. Đồng thời, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các nhiên liệu, vật liệu thay thế các nguồn tài nguyên truyền thống”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó xây dựng các dự án Luật đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng. Ngành Tài nguyên và Môi trường cần ưu tiên nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, đặc biệt là công tác dự báo và thông tin phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Tài nguyên – Môi trường cần tăng cường phối hợp với các địa phương tập trung thực hiện công tác điều tra cơ bản, hoàn thiện quy hoạch và tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, sử dụng nguồn nước gắn với bảo vệ môi trường:

“Về vấn đề đất đai, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng nhanh hơn và hạn chế khiếu kiện hơn. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, phải coi đây là nhiệm vụ số 1 vì tất cả các ngành, các địa phương đều chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc này để họ hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nữa là nhiệm vụ về chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các bộ, ngành thành lập các hội đồng tiếp tục xây dựng các dự án, phê duyệt danh mục các dự án để triển khai cho cả 5 năm tới”./.

Nguồn: VOV.vn