Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Điện mặt trời đang có chi phí thấp nhất trong lịch sử
Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vào ngày 14/10/2020, điện mặt trời hiện là nguồn điện rẻ nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới và đang có chi phí thấp nhất trong lịch sử. Ánh sáng mặt trời là nhiên liệu miễn phí,... Read more