Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Phát triển các nguồn năng lượng tái tạo: Nhiều giải pháp ổn định vận hành lưới điện
Tại Việt Nam, các nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển rất mạnh, đặc biệt là điện năng lượng mặt trời. Tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo mới ước đạt 7.000 MW, tăng hơn 20 lần so với thời điểm năm 2016. Nguồn năng lượng... Read more