Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Elon Musk bán biệt thự lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá 7 triệu USD với giao dịch… 300.000 USD
Với giao dịch chỉ 300.000 USD, một người mua đã được sở hữu biệt thự lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá 7 triệu USD của Elon Musk. Trà Vinh khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời Việc lắp đặt hệ thống năng lượng... Read more