Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nangluong.news – Bản kế hoạch 5 năm của thành phố Sydney tiết lộ rằng thành phố này vừa nâng cao mục tiêu về năng... Sydney: Điện năng tái tạo sẽ chiếm 50% năm 2030

Nangluong.news – Bản kế hoạch 5 năm của thành phố Sydney tiết lộ rằng thành phố này vừa nâng cao mục tiêu về năng lượng tái tạo và chống biến đổi khí hậu: đến năm 2030, tỷ trọng năng lượng tái tạo phải chiếm 50% và đến năm 2050, Sydney sẽ không thải ra khí nhà kính.

11626652

Ngày 28/06, sau khi cân nhắc kỹ càng những tiến bộ trong công nghệ năng lượng tái tạo và những cam kết chống biến đổi khí hậu toàn cầu được đưa ra tại Paris vào tháng 12 năm ngoái, Sydney ban hành Kế hoạch hành động vì môi trường năm 2016 – 2021 để đạt được mục tiêu cắt giảm 70% lượng khí thải nhà kính đến năm 2030.

Sydney cũng đang xem xét việc thực hiện một đề án, trong đó hội đồng thành phố, các doanh nghiệp và người dân sẽ cùng nhau tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, giống như đề án City of Melbourne trước đây.

Bản kế hoạch mà Sydney đưa ra còn bao gồm việc thúc đẩy các tòa nhà không thải ra khí nhà kính đầu tiên của thành phố, thực hiện chương trình trang bị thêm thiết bị cho các tòa nhà dân cư để nâng cao hiệu suất năng lượng, đầu tư 10 triệu đôla để thúc đẩy lĩnh năng lượng tái tạo địa phương, xây dựng chiến lược biến rác thải thành điện năng cho thành phố và thúc đẩy các chương trình tái chế nước.

Đến nay, Sydney đã trang bị thêm thiết bị cho 45 tòa nhà để cắt giảm lượng điện năng và nước tiêu thụ. Mỗi năm, thành phố tiết kiệm được trên 1 triệu đôla chi phí năng lượng. Hiện nay, 40 tòa nhà trong thành phố đã lắp đặt hệ thống pin quang điện mặt trời.

Ngoài ra, thành phố còn thay thế 6.604 bóng đèn đường thông thường bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Từ năm 2014, Sydney đã thu thập và xử lý được 590 triệu lít nước mưa bằng hệ thống tái sử dụng nước ở khu vực Sydney Park.

Nguồn: TKNL (The Cleantechnica.com)