Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
SDG13: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu SDG13: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
Hàng loạt báo cáo được công bố bởi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế cho thấy, biến đổi khí hậu không... SDG13: Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

Hàng loạt báo cáo được công bố bởi Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế cho thấy, biến đổi khí hậu không chỉ là mối đe dọa cấp bách toàn cầu mà còn là vấn đề hiện hữu với mọi sự sống. Theo “Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2022”, khủng hoảng khí hậu là rủi ro lớn nhất trong dài hạn.

Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đã được xếp vào nhóm các mục tiêu phổ quát nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh, để mọi người được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030. Đây là Mục tiêu 13 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, Việt Nam đang nỗ lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tích cực hợp tác, chung tay cùng quốc tế nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính, thực hiện lộ trình chuyển đổi sang mô hình phát triển ít phát thải có sức chống chịu cao. Nhận định từ “Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững” (Báo cáo SDGs quốc gia năm 2020), Việt Nam có khả năng sẽ đạt được cả 3 mục tiêu cụ thể thuộc Mục tiêu Phát triển Bền vững 13 về các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mời bạn cùng tìm hiểu về các mục tiêu cụ thể của Mục tiêu 13 qua hình ảnh dưới đây:

hanh-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hauMột số văn bản/tài liệu bạn có thể tham khảo:

Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017)

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 681/QĐ-TTg, ngày 04/6/2019)

Nghị quyết Về phát triển bền vững (Nghị quyết số 136/NQ-CP, ngày 25/9/2020)

Báo cáo quốc gia năm 2020: Tiến độ 5 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1055/QĐ-TTg, ngày 20/7/2020)

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1658/QĐ-TTg, ngày 01/10/2021)

Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản năm 2020

Xem thêm:

Nguồn: Vuphong.vn