Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Pháp thông báo kế hoạch đầu tư 25 tỷ euro vào năng lượng Mặt Trời Tập đoàn điện lực Pháp EDF vừa thông báo... Pháp thông báo kế hoạch đầu tư 25 tỷ euro vào năng lượng Mặt Trời

Pháp thông báo kế hoạch đầu tư 25 tỷ euro vào năng lượng Mặt Trời

Tập đoàn điện lực Pháp EDF vừa thông báo kế hoạch đầu tư 25 tỷ euro vào năng lượng Mặt Trời, giữa bối cảnh Paris nỗ lực đáp ứng các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu.

Giám đốc điều hành (CEO) EDF, Jean-Bernard Levy, cho biết EDF đặt mục tiêu nâng tổng công suất của các nhà máy điện Mặt Trời lên 30GW trong giai đoạn từ 2020-2035.

Theo lộ trình, EDF sẽ nâng công suất của các nhà máy điện Mặt Trời lên 1,5GW/năm trong giai đoạn từ 2020-2025, 2GW/năm trong giai đoạn 2026-2030 và 2,5GW/năm trong giai đoạn 2031-2035. Tính đến cuối năm 2016, công suất điện Mặt trời của EDF mới dừng ở mức 0,2GW.

Năng lượng mặt trời

Hiện nay, Pháp muốn giảm tỷ trọng của năng lượng hạt nhân trong tổng sản lượng điện từ mức 75% hiện nay xuống 50% vào khoảng năm 2035, đồng thời gia tăng mạnh mẽ đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Ông Levy cho biết EDF sẽ làm việc với chính phủ để mở rộng diện tích đất cho năng lượng Mặt Trời. Ước tính, để sản xuất 1MW điện Mặt Trời cần 1ha đất, theo đó, sẽ cần tới 25.000-30.000ha cho 30GW, tương đương với diện tích gấp ba lần thành phố Paris./.

Nguồn muonmau.vn