Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Trợ giúp thêm cho các cá nhân và nông dân, huy động việc phân phối quy mô lớn và đất đai của quân đội,... Pháp tạo cú hích cho năng lượng mặt trời

Trợ giúp thêm cho các cá nhân và nông dân, huy động việc phân phối quy mô lớn và đất đai của quân đội, trên đây là một vài biện pháp vừa được chính phủ Pháp công bố nhằm đẩy nhanh việc phát triển năng lượng mặt trời.

Kế hoạch năng lượng mặt trời này được đưa ra sau nhiều tháng tham vấn với các bên liên quan và được tiến hành bởi Quốc vụ khanh Sébastien Lecornu, thuộc Bộ Môi trường Pháp. Một trong những vấn đề quan trọng của kế hoạch này là việc huy động đất có sẵn (mái của các tòa nhà, đất chưa sử dụng…).

Ngoài ra, quân đội cũng đã cam kết huy động 2.000 ha cho các nhà máy điện năng lượng mặt trời từ nay đến năm 2025. Và để huy động nông dân, chính phủ sẽ chi trả 40% chi phí kết nối các tấm pin mặt trời với lưới điện lắp đặt trên trang trại của họ.

Để phát triển nhiệt mặt trời, tức là sản xuất nhiệt từ tấm quang điện, chính phủ Pháp cũng sẽ tăng phí bảo hiểm cho việc mua máy sưởi năng lượng mặt trời và máy nước nóng từ năm 2019.

Pháp đã đặt mục tiêu lắp đặt từ 18.200 đến 20.200 MW (MW) công suất mặt trời vào năm 2023, so với mức khoảng 8.300 MW vào cuối tháng 3/2018.

Để thúc đẩy sự phát triển năng lượng này, từ đầu năm đến nay, chính phủ Paris đã tăng khối lượng hàng năm của hồ sơ dự thầu lên 2.450 MW, so với mức 1.450 MW ban đầu.

Nguồn: Petrotimes (Theo AFP)