Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nangluong.news – Hội đồng năng lượng tối cao Pháp (CSE) thông qua bản dự thảo mới nhất đã đưa ra mục tiêu về vấn... Pháp tăng hiệu suất sử dụng năng lượng mặt trời năm 2023

Nangluong.news – Hội đồng năng lượng tối cao Pháp (CSE) thông qua bản dự thảo mới nhất đã đưa ra mục tiêu về vấn đề tăng mức độ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo lên gấp ba lần.

20954639

Chính phủ Pháp cho biết họ sẽ công bố các nghị định mới về vấn đề sử dụng năng lượng tái tạo trong một vài tuần sắp tới. Đây được coi là một bản phác thảo về vấn đề tăng năng suất sử dụng các nguồn năng lượng xanh cho đất nước này. Cụ thể, đến năm 2023 Pháp mong muốn sẽ tăng gấp ba lần hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng mặt trời và tăng gấp đôi đối với nguồn năng lượng từ gió. Ngoài ra, Pháp cũng đưa ra dự luật về năng lượng với mục tiêu vào năm 2030 nguồn năng lượng tái tạo sẽ phải chiếm tới 40% tổng nguồn năng lượng được sử dụng trên cả nước.

Các dự thảo mà chính phủ đưa ra còn bao gồm kế hoạch đẩy mạnh việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trong vòng 5 năm (2018-2023). Đối với năng lượng gió sẽ tăng từ 15.000MW lên khoảng 25.000MW và năng lượng mặt trời sẽ tăng từ 10.200MW lên đến 30.000MW. Ngoài ra, đối với một số nguồn năng lượng sạch khác như năng lượng địa nhiệt hay khí sinh học sẽ cố gắng đạt được mục tiêu là 100MW.

Ông Jean-Louis Bal, chủ tịch hiệp hội năng lượng tái tạo Pháp cho biết: “Chúng tôi đã mong chờ bản dự thảo này trong rất nhiều những tháng qua. Trên thực tế, bản dự thảo này tương tự như một lộ trình cho thấy hướng đi và phát triển của nguồn năng lượng tái tạo ở Pháp. Những kế hoạch mới nhất của chính phủ về các nguồn năng lượng xanh này sẽ cho phép thúc đẩy hơn nữa sự lớn mạnh của một số ngành công nghiệp lớn trong nước, từ đó đóng góp một phần không nhỏ vào nền kinh tế nước nhà.”

Theo pv – tech.org – Nguồn: TKNL