Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Hội Điện lực Việt Nam trong thời gian từ 2018-2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về hiệu quả và ảnh hưởng của... Ngành điện sẽ đẩy mạnh các nghiên cứu về điện mặt trời

Hội Điện lực Việt Nam trong thời gian từ 2018-2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về hiệu quả và ảnh hưởng của nguồn điện mặt trời đối với lưới điện.

Ngành điện sẽ đẩy mạnh các nghiên cứu về điện mặt trời. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN.

Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khoa học công nghệ trong ngành điện, Hội Điện lực Việt Nam trong thời gian từ 2018-2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về hiệu quả và ảnh hưởng của nguồn điện mặt trời đối với lưới điện. Đồng thời, phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp luật liên quan đến khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện mặt trời nói riêng tại Việt Nam.

Đây là định hướng hoạt động về khoa học công nghệ do GS. Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam đưa ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (2018 – 2022) của Hội.

Theo GS. Trần Đình Long, ngoài vấn đề về năng lượng mặt trời, Hội cũng sẽ nghiên cứu sâu về chất lượng điện năng của Hệ thống điện Việt Nam; trong đó, có hoàn tất việc điều tra, thống kê số liệu về chất lượng điện năng, triển khai các giải pháp để giảm tổn thất điện năng; triển khai các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả…

Hội Điện lực Việt Nam sẽ thực hiện các đề tài liên quan đến nối đất trên lưới điện phân phối, có sự phối hợp với các Trung tâm tư vấn xây dựng điện và một số công ty điện lực địa phương; tiếp tục nghiên cứu về các Trung tâm điều khiển từ xa và trạm biến áp không người trực.

Theo báo cáo của Hội Điện lực Việt Nam, trong nhiệm kỳ V (2011 – 2017) vừa qua, Hội này đã thực hiện 15 hạng mục dự án, công trình khoa học công nghệ. Đặc biệt, đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Hội điện lực thành viên tổ chức thành công 3 hội nghị khoa học công nghệ điện lực toàn quốc.

Trong 15 đề tài, phải kể đến dự án Đánh giá tiềm năng và đề xuất các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện Việt Nam đến năm 2015. Dự án này đã được nghiệm thu năm 2012 với kết quả xuất sắc. Tập đoàn ĐIện lực Việt Nam cũng đã tổ chức phổ biến cho các đơn vị trong toàn Tập đoàn.

Ngoài ra, đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng điện năng đến hiệu quả sử dụng điện” cấp Bộ Công Thương, đã được Bộ đánh giá xuất sắc. Cùng đó, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng và triển khai 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ là “Điều tra thiệt hại do mất điện” và “Điện mặt trời lắp mái nối lưới”. Hai nhiệm vụ này đang được tiếp tục triển khai trên tất cả 5 Tổng công ty điện lực toàn quốc.

Bên cạnh đó, về hợp tác quốc tế, GS Trần Đình Long cho biết, từ năm 2011, Hội đã bắt đầu hợp tác với Hiệp hội Đồng quốc tế Đông Nam Á để thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu như: Chương trình sáng kiến chất lượng điện năng châu Á; Nghiên cứu về tổn thất điện năng trên hệ thống điện; điều tra thiệt hại do mất điện; điện mặt trời lắp mái nối lưới…

Cũng theo Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam Đặng Hùng, Hội đã bám sát chiến lược phát triển của ngành, đề xuất nhiều hoạt động. Cùng với đó, tham mưu cho nhà nước và ngành điện những ý kiến đánh giá, phân tích và kiến nghị về tính khả thi đối với các chính sách, dự án…/.

Nguồn: Bnews