Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nangluong.news – Ngày 4/8/2016, ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, đã giới thiệu chương trình Clean Energy Communities (Cộng đồng năng lượng... New York giới thiệu chương trình Clean Energy Communities trị giá 16 triệu đô la

Nangluong.news – Ngày 4/8/2016, ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, đã giới thiệu chương trình Clean Energy Communities (Cộng đồng năng lượng sạch) với tổng giá trị 16 triệu đô la (14,6 triệu euro).

Theo đó, chương trình này sẽ giúp các chính quyền địa phương trên kháp bang New York triển khai các dự án bền vững, tái tạo và hiệu quả năng lượng trong cộng đồng của mình. Nó hỗ trợ thực hiện chỉ thị mới được thông qua gần đây của New York là sản xuất 50% điện năng từ năng lượng tái tạo đến năm 2030.

8949304Hệ thống pin năng lượng mặt trời ở New York (Ảnh: Evan O’Neil)

Các thành phố, hạt, thị trấn và làng hoàn thành ít nhất 4/10 hành động về năng lượng sạch tác động lớn sẽ được gọi tên là Clean Energy Communities và sẽ đủ điều kiện để xin tài trợ lên tới 250.000 đô la cho các dự án năng lượng sạch bổ sung.

Các hành động có tác động lớn do New York State Energy Research and Development Authority xác định, bao gồm: thực hiện kế hoạch của địa phương để gia tăng số lượng pin mặt trời trên mái, đơn giản hóa quy trình phê duyệt cho điện mặt trời, giảm 10% phát thải khí nhà kính từ các thòa nhà,…

“Sang kiến này khuyến khích nhiều phương án thay thế mà sẽ giúp tiết kiệm tiền và tạo ra những cơ hội mới cho các chính quyền thành phố. Đây cũng là một bước đi hướng tới việc xây dựng một New York bền vững hơn”, ông Cuomo nhấn mạnh.

Kinh phí hỗ trợ hiện đang được cấp thông qua quỹ Năng lượng sạch và Sáng kiến Khí nhà kính Địa phương.

Nguồn: TKNL (theo renewables.seenews.com)