Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nangluong.news – Thông tin từ Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 110 dự án FDI đầu... Năng lượng sạch ngày càng thu hút nguồn vốn FDI

Nangluong.news – Thông tin từ Cục Đầu tư Nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong số 110 dự án FDI đầu tư vào các dự án sản xuất điện, khí đốt, Việt Nam đã thu hút được 16 dự án FDI trong lĩnh vực năng lượng sạch, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 778 triệu USD (chiếm 14,5% về số dự án và 6% tổng số vốn đầu tư đăng ký trong ngành điện và khí đốt).

Theo Cục Đầu tư Nước ngoài Bên, quy mô bình quân cho một dự án năng lượng xanh khoảng trên 48 triệu USD, cao hơn quy mô bình quân cho 1 dự án FDI khoảng 13 triệu USD/dự án, nhưng thấp hơn nhiều so với quy mô vốn đầu tư bình quân cho một dự án trong ngành sản xuất điện (khoảng 115 triệu USD).

Năm 2009, có 2 dự án FDI trong năng lượng đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 90,5 triệu USD. FDI trong lĩnh vực này có giảm xuống trong năm 2013 sau đó tăng dần vào năm 2014. Năm 2015, vốn đăng ký vào lĩnh vực này đạt trên 356 triệu USD.

Sản xuất điện từ năng lượng gió thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 577 triệu USD, chiếm 74% tổng vốn đăng ký trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Đứng thứ 2 là sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 137,38 triệu USD, chiếm 18% tổng vốn đăng ký của lĩnh vực này.

Cuối cùng là dự án sản xuất điện sinh khối, với số vốn đầu tư đăng ký là 59,2 triệu USD, chiếm 8%.

Tính đến thời điểm này đã có 9 nước đầu tư vào dự án FDI năng lượng xanh, bao gồm: Hàn Quốc, Đức, Pháp, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Singapore, Nga, Bỉ và Trung Quốc. Trong đó, đứng đầu là nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 371 triệu USD, chiếm 48%; Đức đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 226,68 triệu USD, chiếm 29,3% tổng vốn đầu tư đăng ký trong lĩnh vực năng lượng xanh.

Tiếp theo là các nhà đầu tư Pháp, Ấn Độ và Hoa Kỳ với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt là 77,12 triệu USD; 59,22 triệu USD và 26 triệu USD.

Cục Đầu tư Nước ngoài cho rằng, Việt Nam tuy đã thu hút được một số dự án năng lượng xanh, tuy nhiên, số lượng dự án chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam. Cần nhận thấy rằng việc thu hút dự án năng lượng xanh vào Việt Nam là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: Nangluongvietnam