Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Khai thác năng lượng tái tạo tại Việt Nam còn hạn chế Khai thác năng lượng tái tạo tại Việt Nam còn hạn chế
So với nhiều quốc gia trên thế giới, việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam vẫn còn hạn chế và... Khai thác năng lượng tái tạo tại Việt Nam còn hạn chế

So với nhiều quốc gia trên thế giới, việc khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam vẫn còn hạn chế và chưa phát huy hết tiềm năng sẵn có.

Năng lượng tái tạo là khái niệm không còn quá mới tại Việt Nam. Các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam thường được biết tới là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện nhỏ và năng lượng sinh khối. Tuy nhiên, so với nhiều quốc gia trên thế giới, việc khai thác những nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển chậm? Làm thế nào để nguồn năng lượng tái tạo được sử dụng trong cuộc sống để hình thành cơ chế phát triển môi trường bền vững và thân thiện?

Nguồn vtv.vn