Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Thành phố khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện; xây dựng Đề án thí điểm pin năng... Hà Nội: Xây dựng Đề án thí điểm pin năng lượng mặt trời cho chiếu sáng vùng nông thôn

Thành phố khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện; xây dựng Đề án thí điểm pin năng lượng mặt trời cho chiếu sáng vùng nông thôn phù hợp với đặc thù, tiềm năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 8/11, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2020.


Kế hoạch góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia khoảng 300 MW vào năm 2020, 1.000 MW vào năm 2025 và 2.000 MW vào năm 2030 thông qua triển khai thực hiện các đề án về DSM.

Tiếp tục thực hiện các Đề án liên quan đã được triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2007 – 2015 như Đề án lắp đặt công tơ biểu giá điện theo thời gian, lắp đặt hệ thống bù công suất phản kháng, các Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thành phố.

Từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; kết hợp thực hiện các Chương trình quốc gia về DSM với việc hỗ trợ, khuyến khích khách hàng tham gia đầu tư trang bị hệ thống năng lượng mặt trời trên địa bàn Thành phố; Phối hợp và thực hiện lồng ghép với các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lộ trình phát triển lưới điện thông minh và định hướng phát triển các dạng nguồn năng lượng tái tạo của Thành phố.

Các giải pháp về tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực và nhận thức: Xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình tuyên truyền, tăng cường giáo dục cộng đồng, giáo dục trong các cơ sở đào tạo liên quan về các nội dung, lợi ích của việc thực hiện Chương trình quốc gia về DSM; Phối hợp và thực hiện lồng ghép nâng cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện về Chương trình quốc gia về DSM với nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả do cơ quan chức năng và các đơn vị điện lực chủ trì thực hiện.

Tiếp tục triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử, định hướng đến hết năm 2019 hoàn thành việc lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện; Tiếp tục triển khai rộng rãi, quảng bá sử dụng đèn compact – LED, khuyến khích sử dụng điều hòa công nghệ mới có hiệu suất cao và tiết kiệm điện, Đề án công tơ biểu giá điện theo thời gian…

Thành phố khuyến khích sử dụng công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện; xây dựng Đề án thí điểm pin năng lượng mặt trời cho chiếu sáng vùng nông thôn phù hợp với đặc thù, tiềm năng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nguồn: Kinh Tế Đô Thị