Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
EVN hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019 EVN hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019
5
Ngày 1/6/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực thực hiện ký hợp... EVN hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực thanh toán tiền điện mặt trời mái nhà sau 30/6/2019

Ngày 1/6/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản hướng dẫn các Tổng công ty Điện lực thực hiện ký hợp đồng mua điện và thanh toán tiền điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) có thời điểm xác nhận chỉ số công tơ vận hành thương mại trong giai đoạn giá điện mặt trời sau 30/6 cụ thể từ ngày 1/7/2019 – 31/12/2020.

Cụ thể, các Tổng công ty Điện lực thực hiện thanh toán tiền điện với giá mua điện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg như sau:

Từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2019, giá điện mặt trời sau 30/6 (chưa bao gồm giá trị gia tăng) là 1.913 đồng/kWh, tương đương 8,38 Uscents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2018 là 22.825 đồng/USD.

Với các hệ thống điện mặt trời mái nhà vận hành thương mại trong giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/220, giá mua điện (chưa bao gồm giá trị gia tăng) là 1.940 đồng/kWh, tương đương với 8,38 UScents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày 31/12/2019 là 23.155 đồng/USD.

Kể từ năm 2021 và các năm tiếp theo, giá mua điện (chưa bao gồm giá trị gia tăng) được xác định theo từng năm bằng tiền đồng Việt Nam (tính đến hàng đơn vị đồng, không làm tròn số) tương đương với 8,38 Uscents/kWh nhân với tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng cho ngày cuối cùng của năm trước.

Nguồn EVN

Bảng giá lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới bán điện cho EVN