Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), năm 2019, dự báo công suất sử dụng lớn nhất của Tổng công ty khoảng... Điện lực miền Nam đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2019

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), năm 2019, dự báo công suất sử dụng lớn nhất của Tổng công ty khoảng 11.550 MW, tăng 11% so với năm 2018; nhu cầu tiêu thụ điện sẽ cao liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2019.

EVNSPC tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, duy tu bảo dưỡng đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn

Vì vậy, Tổng công ty và các đơn vị đang đồng loạt triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ để đảm bảo cung cấp điện mùa khô và cho cả năm 2019.

Ngoài xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch cung cấp điện đầu nguồn cho các công ty điện lực (CTĐL), EVNSPC còn xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện (theo Thông tư số 34/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương).

Tổng công ty cũng tập trung triển khai các Chương trình DR/DSM (Quản lý nhu cầu sử dụng điện phía cầu) theo chủ trương của Chính phủ; xây dựng phương án điều hòa, tiết giảm phụ tải với khách hàng 110 kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019; thực hiện hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn, đặc biệt là các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đường dây Kiên Bình – Phú Quốc…

Tại các CTĐL, coi trọng làm việc với khách hàng 110 kV, khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2018 về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện trong năm 2019. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cung cấp điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện; đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích khách hàng tham gia lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ, Điện lực miền Nam đặc biệt coi trọng việc phân khúc khách hàng để chăm sóc. Theo đó, các CTĐL nghiên cứu phân loại khách hàng và đưa ra những giải pháp chăm sóc phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng, từng nhóm khách hàng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu kỹ báo cáo của tư vấn độc lập về mức độ hài lòng của khách hàng năm 2018 để đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác chăm sóc khách hàng.

Các CTĐL tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, trong đó tập trung thực hiện “1 cửa liên thông” giữa đơn vị điện lực và các cơ quan quản lý nhà nước. Trong năm 2019, Tổng công ty sẽ tổ chức đánh giá thử chỉ số tiếp cận điện năng tại một số CTĐL ở các tỉnh phát triển công nghiệp trọng điểm như: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Kiên Giang và Cần Thơ.

Tổng công ty sẽ lựa chọn ít nhất 3 CTĐL thuộc nhóm I và II, so sánh các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng với CTĐL tương đương của các nước trong khu vực, đề ra các giải pháp ưu tiên riêng, tập trung phấn đấu để các CTĐL được lựa chọn đạt chỉ tiêu dịch vụ khách hàng ngang bằng với 4 nước đứng đầu ASEAN.

Dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), EVN đã phê duyệt Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN. Theo đó, EVNSPC đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa để cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, từ đó góp phần xây dựng ngành điện hiện đại.

Trong các năm qua. EVNSPC đã triển khai hệ thống SCADA, xây dựng các trạm biến áp không người trực, trung tâm điều khiển từ xa tại các đơn vị, bước đầu xây dựng bản đồ GIS và dữ liệu lớn (Big data) theo đúng định hướng của EVN. Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đã thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chăm sóc khách hàng.

Từ năm 2018, EVNSPC đã cung cấp dịch vụ trực tuyến tới cấp độ 4 – cấp độ cao nhất hiện nay, xây dựng EVNSPC trở thành doanh nghiệp điện tử để mang tới dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Nguồn: Báo Đấu Thầu