Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Dự án được Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại 5 tỷ Euro, số còn lại là vốn do Bộ Công Thương bố... Đầu tư gần 5,3 triệu Euro cho dự án năng lượng tái tạo

Dự án được Chính phủ Đức viện trợ không hoàn lại 5 tỷ Euro, số còn lại là vốn do Bộ Công Thương bố trí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Ứng dụng lưới điện thông minh để phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả (SGRE-EE)”.

Tổng vốn đầu tư của dự án là gần 5,3 triệu Euro. Trong đó, 5 triệu Euro là vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức. Số tiền còn lại là vốn đối ứng của phía Việt Nam do Bộ Công Thương tự bố trí bằng các nguồn lực hiện có.

Dự án sẽ được triển khai trong 4 năm từ năm 2018 đến năm 2022.

Theo đó, kết quả chủ yếu của Dự án là xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và chính sách để hỗ trợ phát triển lưới điện thông minh kết hợp với phát triển năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đặc biệt, dự án chú trọng đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trong việc quản lý, vận hành các nguồn năng lượng tái tạo, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Bên cạnh đó, dự án cũng tăng cường năng lực về công nghệ lưới điện thông minh và phát triển năng lượng tái tạo cho các cán bộ chuyên môn, hình thành mạng lưới chuyên gia về lưới điện thông minh.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng có nhiều dự án hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

Vào đầu tháng 3/2018, WB cùng với Bộ Công Thương khởi động dự án trị giá 102 triệu USD để hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp trong việc áp dụng các kỹ thuật và thông lệ về tiết kiệm năng lượng.

Nguồn: Báo Mới