Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Ngày 26/9/2018, Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada; Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên... Công bố quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á

Ngày 26/9/2018, Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu Canada; Cơ quan Phát triển Pháp (AFD); Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân – Đức (BMU); Bộ Kinh doanh, Chiến lược Năng lượng và Công nghiệp – Vương quốc Anh (BEIS) và các tổ chức từ thiện toàn cầu đã công bố chương trình quan hệ đối tác tại Hội nghị thượng đỉnh Một Hành tinh ở New York nhằm hợp tác với các nước Đông Nam Á để thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng ở khu vực này.

Ông Jochen Flasbarth, thư ký cấp cao tại BMU, cho biết “đẩy nhanh sự hấp thụ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng chính là cơ hội vàng để đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài và nguồn cung cấp năng lượng an toàn, giá cả hợp lý cho các công dân Đông Nam Á trong tương lai”.

Theo đó, Chính phủ và các tổ chức từ thiện toàn cầu nhận thấy tăng cường phát triển năng lượng tái tạo trên toàn cầu đang là cơ hội cho các nước Đông Nam Á đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng và đáp ứng các cam kết đối với Hiệp định Paris. Cụ thể, chi phí trong quá trình sản xuất năng lượng tái tạo đang có xu hướng giảm xuống. Trong khi tiềm năng của thị trường năng lượng tái tạo ở khu vực này là rất lớn và đang ở sơ khai chưa kịp khai thác.

Việc công bố quan hệ đối tác đã góp phần củng cố niềm tin từ cộng đồng quốc tế cho việc chuyển đổi năng lượng ở Đông Nam Á. Đồng thời giúp thúc đẩy các điều kiện thị trường phù hợp để tăng cường thu hút đầu tư. Canada, Pháp, Đức và Vương quốc Anh cam kết sẽ cung cấp các nguồn tài chính và hỗ trợ kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng ở khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh, Đồng chủ tịch của Đối tác toàn cầu về các chiến lược phát triển khí thải thấp, Cục Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bày tỏ: “Việt Nam là đồng chủ tịch Diễn đàn Đối tác Toàn cầu về Chiến lược Phát triển Phát thải (LEDS GP) và đồng chủ tịch của Nhóm công tác Tài chính, chúng tôi muốn hỗ trợ các ý tưởng đưa các bên liên quan này lại với nhau – đặc biệt trong việc tận dụng các khoản đầu tư và kết nối các quỹ toàn cầu để hỗ trợ và tài trợ cho các dự án có thể được ngân hàng cho vay.”

Nguồn: Báo Đầu Tư