Đức tạo ra mặt trời nhân tạo có mức bức xạ bằng… 10.000 mặt trời thật
Các nhà khoa học Đức đã thành công trong việc chế tạo một hệ thống mặt trời nhân tạo có thể tạo ra năng lượng tương đương với bức xạ của khoảng 10.000 mặt trời mà mặt đất nhận được trong thực tế. Mặt trời nhân tạo có tên... Read more
Đã có cách “sạch hơn” để biến CO2 thành nhiên liệu
Nangluong.news – Các nhà khoa học tìm thấy cách sạch hơn và hiệu quả hơn để chuyển CO2 thành nhiên liệu. Nhiên liệu thông thường vẫn không có gì thay đổi nhưng các nhà khoa học đã tìm ra cách để sản xuất nó một cách có trách nhiệm... Read more