Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Trái với suy nghĩ của nhiều người, bất thường như gió trời cũng làm ra điện nhiều chẳng kém ánh sáng Mặt Trời. Lần... Mỹ: Lần đầu tiên sản lượng điện gió vượt thủy điện, cho thấy tiềm năng khổng lồ của gió trời

Trái với suy nghĩ của nhiều người, bất thường như gió trời cũng làm ra điện nhiều chẳng kém ánh sáng Mặt Trời.

Lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia, điện gió tại Mỹ đã trở thành “nguồn năng lượng sạch được sử dụng nhiều nhất”, vượt mặt cả thủy điện. Tuyên bố trên đi kèm báo cáo của Ban Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ mới xuất hiện tuần vừa rồi. Thông số cụ thể cho thấy gió đã tạo ra hơn 300 triệu MWh điện, nhiều hơn thủy điện khoảng 26 triệu MWh.

Cộng với những phương thức tạo điện sạch khác – bao gồm địa nhiệt, điện Mặt Trời và khí phát ra từ rác thải phân hủy (LFG), tổng sản lượng năng lượng sạch của Mỹ đạt 720 triệu MWh, bên cạnh đó sản lượng điện Mặt Trời tăng đều đặt suốt thập kỷ qua.

Để dễ bề so sánh thì tại Mỹ, sản lượng điện tạo ra nhờ than đạt mức 966 triệu MWh trong năm 2019, và khi tăng được điện sạch, những công nghệ “nguyên thủy” như đốt than tạo điện sẽ sớm đi vào dĩ vãng.

“Xuyên suốt thập kỷ qua, sản lượng điện gió đã tăng khắp cả nước và ta đã kết thúc thập kỷ bằng một thành tựu lớn cho cả ngành năng lượng, với tổng công suất điện gió lên tới hơn 100 GW”, Tom Kiernan, CEO của Hiệp hội Năng lượng Gió Hoa Kỳ cho hay. “Và sẽ ngày càng nhiều năng lượng gió xuất hiện trong tương lai, khi ngành công nghiệp nhận thêm 62 tỷ USD tiền quỹ đầu tư cho những năm tới, cố gắng cho điện gió chiếm 20% nguồn năng lượng quốc gia vào năm 2030”.

Mỹ đã cho ta thấy khả năng tạo điện của gió không hề kém cạnh những cách thức truyền thống. Câu hỏi hiện tại: vậy những quốc gia nào có thể tiếp bước Mỹ, để giảm phụ thuộc vào thủy điện/nhiệt điện rồi hướng tới tương lai của năng lượng sạch?

Nguồn: Genk