Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Cuối tháng 7-2017, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã công bố quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt... Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Cuối tháng 7-2017, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã công bố quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, việc phát triển công nghiệp khí gắn liền với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…

Đa dạng hóa sản phẩm

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí để thực hiện các mục tiêu về lĩnh vực công nghiệp khí trong chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, quy hoạch dựa trên nguyên tắc phát triển đồng bộ, hiệu quả ngành công nghiệp khí thông qua việc phát huy các nguồn lực trong nước và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên trong nước, triển khai nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cùng với việc thu gom các nguồn khí mới trong nước để bổ sung cho các nguồn khí đang suy giảm.

Việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý khí trên nguyên tắc sử dụng tối đa công suất hệ thống hạ tầng hiện hữu, từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng hệ thống kho chứa, nhập khẩu, phân phối LNG. Cùng với đó là đẩy mạnh đầu tư chế biến sâu khí thiên nhiên, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sử dụng khí và hiệu quả của sản phẩm khí trong nền kinh tế.

Với việc công bố quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, đại diện Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) đánh giá, PVN đang trăn trở với sự phát triển công nghiệp khí khi nghiên cứu, đánh giá khá kỹ những vấn đề triển khai quy hoạch trong thực tiễn và có nhiều kiến nghị, đề xuất rất xác đáng. Đây cũng là định hướng mà Chính phủ đề ra khi nhấn mạnh việc xây dựng hệ thống cơ chế chính sách để từng bước chuyển đổi mô hình quản lý ngành công nghiệp khí, cơ chế kinh doanh khí theo hướng thị trường khí tự do, hội nhập với thị trường khí trong khu vực và thế giới.

Chính sách phát triển bền vững

Phát triển thị trường tiêu thụ khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, khuyến khích các nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư vào chuỗi giá trị khí từ khâu thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn cho đất nước và thực hiện chính sách phát triển bền vững.

Đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã nêu những bài học kinh nghiệm và một số giải pháp triển khai thực hiện các dự án hạ tầng công nghiệp khí như tổ chức quản lý doanh nghiệp, phát triển nguồn lực, đầu tư, tài chính, thị trường và công nghệ. Là đơn vị đang trực tiếp sản suất, kinh doanh khí tại Việt Nam, PV Gas đã đưa ra một số vấn đề cần thực hiện ngay để phát triển ngành công nghiệp khí, như dự báo cung-cầu thị trường, kiện toàn cơ sở hạ tầng cung cấp khí, nhanh chóng xây dựng cơ chế, chính sách cho giá khí và quản lý đầu tư xây dựng các dự án khí theo mô hình quản lý chuỗi, nhanh chóng phân cấp đầu tư, quản lý đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tập đoàn PVN đang định hướng phát triển công nghiệp khí theo “chiều sâu”, tăng cường đầu tư khâu chế biến khí vì khai thác chế biến khí sẽ tạo ra giá trị gia tăng lớn, sản xuất nhiều sản phẩm có lợi cho nền kinh tế đất nước và phù hợp với việc khai thác đối với quy mô các mỏ khí tại Việt Nam. PVN sẽ tập hợp các kiến nghị, đề xuất triển khai công tác dự báo thị trường khí, đánh giá rủi ro khi thực hiện đầu tư các dự án.

Đồng thời, tập trung thực hiện 3 khâu quan trọng là bảo đảm nguồn cung khí, bảo đảm hệ thống hạ tầng và nghiên cứu sâu về thị trường (hệ thống khách hàng, giá khí…). Đồng thời xây dựng tiến độ triển khai cụ thể các nhiệm vụ nêu trên, nhất là điều kiện để đưa quy hoạch trên vào thực tiễn phải có những cơ chế chính sách về đầu tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn, lĩnh vực đặc thù…, như chế biến khí thiên nhiên được hóa lỏng để thực hiện quy hoạch thành công.

Nguồn hanoimoi.com.vn