Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nangluong.news – Chương trình Big Energy Saving Network năm 2016 – 2017 vừa được đưa ra nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh... Anh giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn cắt giảm hóa đơn năng lượng

Nangluong.news – Chương trình Big Energy Saving Network năm 2016 – 2017 vừa được đưa ra nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cắt giảm hóa đơn năng lượng.

11412104

Chương trình này được Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu và tổ chức National Energy Action đồng tài trợ, với khoản kinh phí lên đến 1,7 triệu bảng Anh. Tổ chức National Energy Action hoạt động trên khắp nước Anh, xứ Wales, bắc Ireland để giải quyết vấn đề thiếu năng lượng và để đảm bảo rằng mọi người đều được sống trong những căn nhà ấm áp.

Trong chương trình Big Energy Saving Network, chính quyền địa phương, các nhóm cộng đồng, các tổ chức từ thiện,… có thể đăng ký để nhận được một phần nguồn kinh phí trên nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cắt giảm hóa đơn năng lượng bằng cách tư vấn về việc thay đổi và nâng cấp các công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Mỗi đối tượng trên có thể nhận được khoản trợ cấp trị giá 5.000 bảng Anh để tư vấn về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin và cách thức cắt giảm hóa đơn năng lượng.

Họ sẽ chịu trách nhiệm tư vấn cho 100 người về những vấn đề năng lượng như các phương thức thanh toán hóa đơn khác nhau và đào tạo 40 nhân viên để họ có đủ trình độ tư vấn cho người khác.

Ngoài ra, họ phải báo cáo về hiệu quả hoạt động, trường hợp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn điển hình và việc đào tạo nhân viên hàng tháng.

Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu nhận đơn đăng ký qua đường bưu điện đến hết ngày 08 tháng 07 và đơn đăng ký gửi qua emai đến hết ngày 10 tháng 07.

Nguồn: TKNL (Theo Energy Live News)