Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Hơn 30,000 hộ gia đình ở Victoria đang được hưởng lợi ích từ chương trình trợ cấp lắp đặt tấm năng lượng mặt trời... Victoria: Trợ cấp lắp đặt tấm năng lượng mặt trời cho hơn 30,000 hộ gia đình

Hơn 30,000 hộ gia đình ở Victoria đang được hưởng lợi ích từ chương trình trợ cấp lắp đặt tấm năng lượng mặt trời của chính quyền Lao động, giúp họ giảm tiền điện và cung cấp thêm năng lượng cho hệ thống lưới điện chung.

Trong tuần này, khoản trợ cấp thứ 10,000 đã được phân bổ, hỗ trợ cho các hộ gia đình ở tiểu bang tiết kiệm hơn 21 triệu đô la kể từ khi chương trình trợ cấp lắp đặt tấm năng lượng mặt trời được triển khai hồi tháng Tám năm ngoái.

Do những thành công to lớn của chương trình và do các khoản trợ cấp gần như đã nhận đủ đơn đăng ký, nên chương trình sẽ chỉ nhận thêm 2,000 đơn đăng ký lắp đặt tấm năng lượng mặt trời trong năm tài chính này.

Giai đoạn hai của chương trình có tổng đầu tư 1.3 tỷ đô la này sẽ bắt đầu vào ngày 1/7 năm nay, cung cấp cho người dân những khoản trợ cấp để lắp đặt tấm năng lượng mặt trời và hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.

Chính quyền bang ước tính, 770,000 hộ gia đình sẽ có thể kiểm soát hóa đơn tiền điện nhờ vào việc lắp đặt tấm năng lượng mặt trời, hệ thống nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, hoặc pin mặt trời trong mười năm tới.

Mặt khác, chương trình trợ cấp lắp đặt tấm năng lượng mặt trời sẽ cắt giảm gần bốn triệu tấn khí thải carbon ở Victoria – tương đương với việc giảm bớt một triệu chiếc xe hơi trong tổng số 4.6 triệu chiếc xe hơi đang vận hành trên các đường phố ở tiểu bang.

Dự kiến, năng lượng mặt trời từ các hộ gia đình sẽ đóng góp 12.5% vào mục tiêu đạt được 40% năng lượng tái tạo ở Victoria trước năm 2025.

Nguồn: Viet Times Australia