Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Đại học Cambridge sẽ loại bỏ hoàn toàn các khoản đầu tư năng lượng hóa thạch
Đại học Cambridge (Anh) cho biết Quỹ tài trợ của họ sẽ chuyển hướng hoàn toàn sang năng lượng xanh, dần loại bỏ các khoản đầu tư năng lượng hóa thạch từ cuối năm nay đến năm 2030. Theo tuyên bố của Đại học Cambridge ngày 03/10/2020, Quỹ tài... Read more