Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo

Năng lượng mặt trời là gì?

Tháng Mười 8, 2015

DWQA QuestionsDanh mục đơn: Câu HỏiNăng lượng mặt trời là gì?
News Energy asked 8 năm ago
1 Answers
News Energy answered 8 năm ago

Năng lượng mặt trời được cung cấp trực tiếp từ ánh sáng mặt trời dưới dạng nhiệt năng hoặc điện năng. Hầu hết mọi người cho rằng đây là loại năng lượng tái tạo tốt nhất do tính linh hoạt, tập trung và dường như là vô tận của nó.