Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
DWQA QuestionsDanh mục đơn: Câu HỏiBức xạ mặt trời mà tôi nhận được tại khu vực của tôi là bao nhiêu?
News Energy asked 8 năm ago
1 Answers
News Energy answered 8 năm ago

Lượng ánh sáng mặt trời thường được thể hiện bằng đơn vị kWh/m2/ngày. Về cơ bản đây là phép đo năng lượng ánh sáng mặt trời trên một m2 trong một ngày. Hầu hết các nước trên thế giới, giá trị hấp thụ bức xạ mặt trời đạt từ 5 ~ 6 kWh/m2/ngày được xem là cao.