Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Nangluong.news – Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ Công thương/GIZ thông báo lựa chọn 3 dự án để hỗ trợ tài chính cho... Đức hỗ trợ vốn phát triển điện gió tại Việt Nam

Nangluong.news – Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ Công thương/GIZ thông báo lựa chọn 3 dự án để hỗ trợ tài chính cho việc nghiên cứu về năng lượng gió ở Việt Nam.

duc_19119377

Trong khuôn khổ Sự kiện Kết nối Các nhà nghiên cứu Điện gió của Việt Nam và Đức do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương tổ chức, Chương trình Hỗ trợ Năng lượng Bộ Công thương/GIZ thông báo sẽ lựa chọn 3 dự án để hỗ trợ tài chính cho việc nghiên cứu về năng lượng gió ở Việt Nam.

Mỗi dự án có thể được cấp kinh phí lên tới 50.000 đến 100.000 euro (tương đương 2,5 tỷ đồng) trong khoảng thời gian tối đa là 2,5 năm, bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018.

Hiện, GIZ đang triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ CHLB Đức nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam khai thác và ứng dụng hiệu quả nguồn năng lượng gió cho phát triển kinh tế xã hội. Dự án có tổng kinh phí 6.900.000 euro (170 tỷ đồng) dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) trong khuôn khổ Sáng kiến Công nghệ Khí hậu của Đức (DKTI).

Lĩnh vực điện gió ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển sơ khai, các hoạt động nghiên cứu và đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển toàn diện của lĩnh vực này.

Nguồn: Nhipcaudautu