Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, hiện công ty đang triển khai thực hiện việc mua lại điện mặt trời từ... Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ mua điện mặt trời từ các hộ dân

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, hiện công ty đang triển khai thực hiện việc mua lại điện mặt trời từ các hộ gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp có lắp đặt hệ thống sản xuất điện từ năng lượng mặt trời sẽ được công ty thu mua để bổ sung vào lưới điện kinh doanh. Đối với hộ gia đình, Điện lực Đồng Nai sẽ mua toàn bộ lượng điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới. Các dự án điện trên mái nhà được thực hiện cơ chế bù trừ điện năng (net-metering) sử dụng hệ thống công tơ (đồng hồ) hai chiều. Trong một chu kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án trên mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ sẽ được chuyển sang chu kỳ thanh toán kế tiếp. Khi kết thúc một năm hoặc khi kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện theo giá quy định.

Đối với điện mặt trời do các doanh nghiệp sản xuất, Điện lực Đồng Nai sẽ thu mua theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời. Thời hạn hợp đồng mua bán điện với các dự án điện mặt trời là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Cũng theo quyết định này, các doanh nghiệp đầu tư vào điện mặt trời còn được ưu đãi về vốn, thuế, đất đai…

Trước đó, vào năm 2017, Chính phủ đã ban hành Quyết định 11 về việc mua điện mặt trời đến tận hộ gia đình, kèm theo cơ chế giá. Điều này hứa hẹn sẽ tạo nên một thị trường năng lượng tái tạo đầy sôi động.

Được biết, hiện Điện lực Đồng Nai đang chuẩn bị các phương án nối lưới để thu mua điện cho các hộ gia đình. Đồng thời chờ đợi việc hướng dẫn giá mua điện mặt trời từ hộ gia đình để thực hiện.

Nguồn: Báo Công Thương