Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
Sáng chế ba trong một – Trang trại năng lượng mặt trời nổi
Các tấm pin năng lượng mặt trời khi được ghép lại thành một đảo pin nổi trên mặt biển sẽ tạo nên những lợi ích vô cùng lớn. Không chỉ khai thác năng lượng mặt trời, giải pháp này còn giúp con người giảm thiểu khí nhà kính và... Read more