Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
California Dẫn đầu Toàn Cầu Về điện Mặt Trời
Hiện nay trên thế giới trong số 10 nhà máy điện sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời có công suất thiết kế lớn nhất, 6 ở tại California. Ba nhà máy đứng đầu đều ở California, 2 nhà máy khác tại Arizona, còn lại một ở Trung... Read more