Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
London thử nghiệm hệ thống thắng tái tạo năng lượng cho tàu điện giúp tiết kiệm 9 triệu đô mỗi năm.
Sở giao thông vận tải London (TfL) đã chính thức đưa vào thử nghiệm hệ thống thắng (phanh) tái tạo năng lượng cho tàu điện ngầm. Hoạt động thử nghiệm kéo dài 5 tuần và nếu được ứng dụng trên toàn bộ hệ thống đường sắt tại London, hệ... Read more