Chuyên Trang Tin Tức Năng Lượng Tái Tạo
=
Đẩy nhanh thủ tục dân bán điện cho Nhà nước
Không chỉ tiết kiệm điện tiêu thụ tại gia đình, giờ đây, sản lượng điện dôi dư đã được người dân bán ngược lại cho Nhà nước. Thực hiện chủ trương tăng cường tỷ lệ đóng góp của điện năng lượng tái tạo, thời gian qua, bên cạnh kêu... Read more